Partizánske » Objekty Partizánske » Skladový objekt »

DRAŽBA Hala v k. ú. Partizánske

DRAŽBA Hala v k. ú. Partizánske


201 590,00 EUR
126,39 EUR/m2

Kategória: Skladový objekt - Dražba

Lokalita: Partizánske - Partizánske
(Skladový objekt - Partizánske)

Úžitková plocha: 1 595 m2

Rozloha pozemku: 1 595 m2

Dátum aktualizácie: 14.8.2018

Identifikačné číslo: 202414

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Sklad zeleniny (hala) s. č. 1500 Hala s. č. 1500 sa nachádza v priemyselnej zóne na južnom okraji mesta Partizánske za riekou Nitra v zástavbe výrobných a skladových objektov. Na LV č.4322 je budova s. č. 1500 popísaná ako priemyselná budova – sklad zeleniny. Pri obhliadke znalec zistil, že predmetná stavba je priemyselná hala upravená a využívaná ako hala na opravu a údržbu motorových vozidiel. V zmysle Klasifikácie stavieb sa jedná o KS 1251, Priemyselné budovy. Hala je zrealizovaná ako nepodpivničená, jednopodlažná budova s administratívno – sociálnou stavbou. Obostavaný priestor celej haly je 3167 m3, obostavaný priestor stavby je 244 m3, čo tvorí cca 8,0 % celkového obostavaného priestoru haly. Z tohto dôvodu je objekt ako celok ohodnocovaný ako hala pre opravu a údržbu motorových vozidiel. Po stavebno-konštrukčnej stránke bola hala okolo roku 1970 zrealizovaná ako objekt s pätkovými betónovými základmi. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oceľovými stĺpmi. Obvodový plášť bol pôvodne plechový nezateplený. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové väzníky. Podlaha je zrealizovaná z liateho asfaltu. V roku 1995 bola pôvodná stavba zrekonštruovaná. Obvodový plášť bol zrealizovaný ako murovaný z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Boli osadené nové výplne otvorov (okná z drôtikového skla) a oceľové otváravé garážové brány ako aj vstupné oceľové dvere. Taktiež boli zrealizované vnútorné a vonkajšie úpravy povrchov (vápenné omietky), polystyrénový zateplený podhľad, nová strešná krytina (trapézový plech) a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Boli zrealizované aj rozvody vody a elektrickej energie. V roku 2011 bola vo vnútorných priestoroch haly zrealizovaná dvojpodlažná vostavba, v ktorej sú umiestnené na prízemí sociálne zariadenia pre zamestnancov (kúpeľňa s WC, šatňa, kuchynka a sklad) a administratívne priestory na poschodí (WC, kancelárie). Steny vostavby sú na úrovni I.NP murované, na úrovni II.NP sadrokartónové. Podlahy sú z keramickej dlažby, resp. laminátové. Strop je drevený trámový. Okná sú plastové, vnútorné dvere plné v oceľových zárubniach. Vostavba je vybavená štandardnými zariaďovacími predmetmi a kuchynskou linkou s nerezovým drezom. TÚV je pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači. Zároveň s realizáciou vostavby bolo vykonané aj zateplenie južnej steny haly. Objekt je napojený na verejné rozvody vody a NN. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Vykurovanie vostavby je elektrickými konvektormi, ohrev TÚV je zabezpečený elektrickým ohrievačom TÚV. Pod podlahou haly vedie vodovodná prípojka k skladu s. č. 1494 na parc. č. 4956/6, ktorá je uvedená ako vecné bremeno na LV č. 4322. Doklady o veku stavby sa nezachovali. Vek stavby je stanovený na základe ústnych údajov vlastníka nehnuteľnosti prezentovaných pri obhliadke. Vzhľadom na vykonané rekonštrukcie a prestavby je opotrebenie určené analyticky. Pozemok Posudzovaný pozemok sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie za riekou Nitrou v priemyselnej časti mesta Partizánske na južnom okraji mesta v zástavbe výrobných a skladových objektov. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 700 m. V širšom okolí (do 10 min. pešo) sa nachádza centrum mesta s obchodným centrom, budovami štátnej správy a mestskej samosprávy, poštou a bankami. Dopravné napojenie pozemku na miestny komunikačný systém je na miestnu komunikáciu “Za riekou Nitrou”. Prístup k tejto miestnej komunikácii z pozemku parc. č. 4956/29 je cez pozemky parc. č. 4956/31 a 4956/27, ktoré nie sú vo vlastníctve vlastníka posudzovanej nehnuteľnosti. Táto skutočnosť je riešená zriadením vecného bremena – práva prechodu cez tieto pozemky v prospech vlastníka posudzovaného objektu (hala s. č. 1500 na parc. č. 4956/5, parc. č. 4956/29) uvedeného na LV č. 2856. Pozemky parc. č. 44956/26 a 4956/5 sú zaťažené vecným bremenom (uloženie vodomernej šachty, vodovodnej prípojky a vodovodného potrubia), za účelom napájanie stavby s. č. 1494 na parc. č. 4956/6. Pozemok je rovinatý obdĺžnikového tvaru, v priľahlej miestnej komunikácii sa nachádzajú verejné rozvody vody a NN. Na pozemku parc. č. 4956/29 je zrealizovaná spevnená asfaltová plocha. Oblasť mesta, v ktorej sa pozemok nachádza patrí v Partizánskom medzi mierne nadpriemerné z hľadiska kúpy pozemkov na priemyselné využitie.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0918 Kliknite TU!